Selecteer een pagina

Privacy

Home / Privacyverklaring

Privacy Verklaring van Jk nails&lashes

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden van Jk nails&lashes gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen Jk nails&lashes en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

 1. Plichten van Jk nails&lashes

Jk nails&lashes biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de Jk nails&lashes moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.

 1. Plichten cliënt

De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk tot 24 uur voor afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt Jk nails&lashes 50% van de behandeling in rekening. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

 1. Betaling

De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. Jk nails&lashes meldt alle prijzen zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5a. Persoonsgegevens & Privacy

Jk nails&lashes, gevestigd; Stellingsteek 3, 1319 GP Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Esther Kolf-van Kuijk is de Functionaris Gegevensbescherming bij Jk nails&lashes. Zij is te bereiken via jknailslashes@gmail.com

5b. Persoonsgegevens die wij verwerken

Jk nails&lashes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor – en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

5c. Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens m.b.t. gezondheid.

5d. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het aanmaken van facturen voor de boekhouding

5e. Beveiliging van persoonsgegevens

 • Jouw gegevens zullen niet worden niet met derden gedeeld.
 • Jouw gegevens kunnen in zijn geheel verwijderd worden, maar dat betekent dat je ook geen klant meer kunt zijn bij Jk nails&lashes.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jknailslashes@gmail.com
 • Jk nails&lashes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

5f. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jk nails&llashes gebruikt enkel en alleen functionele cookies welke geen persoonsgegevens opslaan of vergelijkbare technieken.

 1. Garantie

De Jk nails&lashes geeft de cliënt één week garantie op de behandeling en de producten.

Dit komt te vervallen indien:

 • De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door de wimperstyliste
 • De cliënt niet de adviezen voor thuisverzorging heeft opgevolgd zoals beschreven in de nazorg informatiefolder.
 • De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd
 1. Aansprakelijkheid

Jk nails&lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Jk nails&lashes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Beschadiging & Diefstal

Jk nails&lashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Jk nails&lashes meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Jk nails&lashes. Jk nails&lashes moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Jk nails&lashes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Jk nail&lashes en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Jk nails&lashes is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Jk nails&lashesl.

Jk nails&lases kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Jk nails&lashes betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Jk nails&lashes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De website van Jk nails&lashes bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.